„Odelo ne čini čoveka“   Ovo je zaista tačno, ali puno govori o nama. Ljudi nas danas drugačije doživljaju zavisno od toga kako smo obučeni. Svojim stilom odevanja šaljemo signal i neverbalno komuniciramo sa ljudima i kažemo im ko smo mi i kakva su nam...